Paprikakwekerij v.d. Spek| Zuijderwijk & Witzier| Sies & van der Spek| Arjanet| Solyco| Stofbergen Plant Company
Algemeen

Het Tuinbouwcluster Bergschenhoek is in 2000 opgericht om als één van de eerste bedrijven in de glastuinbouw een antwoord te bieden aan de liberalisering van de energiemarkt.

Het cluster is een samenwerkingsverband van 6 bedrijven. In de loop der tijd is één bedrijf van eigenaar gewisseld, zodat Paprikakwekerij van der Spek 2 bedrijven heeft.

lees meer >>

Gewasbescherming bij het cluster: een samenspel
Bij het opzetten van het cluster is samenwerking een belangrijke voorwaarde geweest. Ook bij de gewasbescherming speelt die een grote rol. Al sinds de start van het cluster is Koppert betrokken bij de gewasbescherming op diverse aangesloten bedrijven. Een consultant van Koppert bezoekt regelmatig de telers van het cluster en geeft advies over de beste aanpak en overlegt over het bijsturen ervan als dat nodig is.
lees meer >>

Nieuws


Gaswasser haalt extra warmte uit rookgassen


cluster-bergschenhoek-2

Rookgassen van de WKK gaan vaak de schoorsteen uit bij nog relatief hoge temperaturen, waardoor er veel energie verloren gaat die aanwezig is in de waterdamp in die rookgassen. Condensatie in een gaswasser kan helpen om het energie-rendement fors te vergroten.

Eind jaren 80 is een condensor achter de ketel gemeengoed geworden, om extra energie uit de rookgassen te halen. Later deed de WKK zijn intrede. Die heeft echter een andere gas/lucht-verhouding dan een ketel, waardoor rookgassen na de rookgaskoeler en condensor nog vaak met een temperatuur van boven de 48 tot 50 graden Celsius de schoorsteen uit gaan. Terwijl onder de temperatuur pas condensatie optreedt. Hierdoor gaat veel latente warmte (warmte opgeslagen in het vocht in de lucht) verloren. Energie-adviseur Arjan van der Spek van Enova: "Bij 8 van de 10 WKK's heb je geen condensatie van waterdamp, en gaat de latente warmte naar buiten toe. In alle boekjes staat beschreven dat de rookgasreiniger tot 40 graden Celsius uitkoelt, maar als je echt gaat meten in de praktijk kom je veel meer op de 50 graden uit. Dat heeft onder andere te maken met vervuiling van de condensor, waardoor er meer warmte achterblijft in de rookgassen."
Voor glastuinbouwcluster Bergschenhoek ging Enova op zoek naar een oplossing. Standaard condensors bleken daartoe onvoldoende effectief, onder andere doordat er altijd een verschil van 10 graden Celsius of meer blijft bestaan tussen het koelwater en de temperatuur tot waartoe dat koelwater de rookgassen koelt. Een bij ketels toegepaste lamellen-condensor bleek bij een WKK veel te sterk te vervuilen. Uiteindelijk ontstond, in samenwerking met toeleverancier ETP Energie Totaal Projecten, het idee voor de gaswasser. Waar bij energiecentrales koeltorens met stromend water worden gebruikt om warmte te vernietigen, wordt bij de gaswasser met een vergelijkbaar principe extra warmte gewonnen.

Waterkoeling
De gaswasser is heel simpel gesteld een soort grote douchecabine, met bovenin 9 douchekoppen. Deze sproeien water van zo'n 20 graden Celsius over een blok met kanaalplaten. Het water loopt langzaam naar beneden, en neemt de warmte op van de rookgassen die van onderaf ingeblazen worden, en na de condensatie bovenaan afgevoerd worden. Het opgewarmde koelwater valt onderaan in een opvangbak, en heeft dan een temperatuur van 35 graden Celsius. "De rookgassen gaan met 21 graden de schoorsteen uit. In de zomer waren we er dus regelmatig buitenlucht mee aan het afkoelen in plaats van aan het opwarmen." Door condens uit de rookgassen neemt de hoeveelheid water in de opvangbak toe. Het overschot wordt via een overloopje afgevoerd.
Het super-simpele concept van de gaswasser zorgt dat er niet of nauwelijks onderhoud aan is of storingen optreden.

Warmtepomp
Alle opgevangen condenswater van 35 graden Celsius wordt via een warmtewisselaar naar een buffer geleid. Deze warmte gaat dan naar een warmtepomp, die het uitkoelt naar 15 tot 16 graden. Dit is dan vanuit een laag-temperatuur buffer weer te gebruiken voor koeling met de gaswasser. Met de energie die de warmtepomp heeft onttrokken, werkt deze aan de andere kant water van 35 graden op naar een temperatuur van 55 a 60 graden Celsius. Afhankelijk van de situatie wordt er warmte van 90 of 95 graden van gemaakt via het koelwatercircuit van de WKK, of wordt het rechtstreeks in een warmtebuffer opgeslagen. In steeds meer teelten wordt een maximum-buis van 55 graden gangbaar, zeker bij gebruik van dubbele schermen.
Als elektriciteit goedkoop is, draait alleen de warmtepomp. In de zomer, bij gemiddelde stroomprijzen en als de WKK moet draaien om CO2 te produceren, worden vaak zowel de warmtepomp als de WKK ingezet, transportkosten en energiebelasting voor elektriciteit van warmtepomp worden dan vermeden. In periodes met een hoge elektriciteitsprijs gaat de elektriciteit vragende warmtepomp uit, en draait alleen de WKK om stroom op te wekken. Ook als in de winter stroom ingekocht moet worden, blijft de warmtepomp uit.
Geen enkele installatie zit te wachten op frequent aan- en afschakelen, maar situatie-afhankelijk een paar keer per dag schakelen met de warmtepomp levert geen problemen op. Afhankelijk van het type warmtepomp is ook in deellast te draaien. "Regelmatig wordt op 50% gedraaid. Dat werkt wel goed."
Aanschakelen van de warmtepomp duurt vaak langer dan bij een WKK, een kwartier tot een half uur, uitschakelen kan binnen een paar minuten.

Investeringskosten
Bij cluster Bergschenhoek staat een WKK-vermogen van in totaal 3,4 megawatt opgesteld. Van der Spek: "Ik denk dat een gaswasser bij meer dan 2 megawatt interessant kan worden. Hoe meer WKK-vermogen, hoe groter de klappen die er met een gaswasser zijn te maken. Want het is geen rookgasreiniger waar de kosten in lijn toenemen met het verwerkte rookgas-volume. Meer volume maken kost bij de gaswasser nauwelijks extra geld. Daar zitten de kosten verhoudingsgewijs vooral in alles wat er aan pompen, leidingwerk en besturing omheen zit."
De twee gaswassers plus warmtepomp bij glastuinbouwcluster Bergschenhoek vragen 160 kWe, en leveren 1 megawatt extra warmte op. Van der Spek: "De totale opbrengst was vooraf berekend op een COP van 6 (de verhouding tussen wat het een energie kost en wat het oplevert). Bij metingen in de praktijk zitten we altijd tussen de 5,7 en 6. Net ietsje lager dan berekend, maar dat komt ook omdat we iets verder uitkoelen dan vooraf was bedacht." Al twee jaar wordt met de combinatie van gaswasser en warmtepomp 400.000 tot 500.000 kuub aardgas per jaar bespaard, dankzij het gerealiseerde extra energie-rendement van maar liefst 8,5 tot 9% aardgasequivalenten, exclusief elektriciteitsverbruik van de warmtepomp.
Energie-subsidie helpt om de investering rendabel te maken, zeker bij de huidige lage gasprijzen. "Toen wij de beslissing namen, met destijds een gasprijs van 26 cent, was het behoorlijk snel rond te rekenen. Maar we zijn nu ook voor een klant bezig met een project voor een gaswasser, dat ook met een gasprijs van 16 cent per kuub nog in 5 jaar valt terug te verdienen."
"Als er water van 25 graden uit je groeibuis komt, dan zou een gaswasser ook zonder warmtepomp al een optie kunnen zijn. Maar in de praktijk valt echter tegen welke retour-temperaturen er worden gerealiseerd met een laag-temperatuur net. Die liggen vaak wat hoger. En met een warmtepomp kun je de warmte opslaan. Met alleen een groeibuis om koelwater voor de gaswasser te maken, zul je soms ook warmte in de kas aan het brengen zijn terwijl je die niet nodig hebt voor de teelt."


Cluster Bergschenhoek 2.0.


cluster-bergschenhoek-2

In 2014 is het Cluster Bergschenhoek met een innovatieprogramma begonnen dat we 2.0 genoemd hebben. In dit programma wordt er gekeken naar energiebesparing en het efficiënter maken van de installaties. Deze doelstellingen worden bereikt door gebruik te maken van dubbele energieschermen, uitbreiding van het gebruik van verticale ventilatoren en hogedruk verneveling. Ieder individueel bedrijf, binnen het cluster, zorgt daarmee voor een verlaging van de warmtevraag met minimaal 10%.

De technische installatie in de ketelhuizen wordt efficiënter gemaakt door gebruik te maken van extra rookgascondensatie op de WKK installaties. Dit gebeurt door gebruik te maken van een innovatief concept genaamd gaswasser. D.m.v. verticaal gestort water, een principe dat vergelijkbaar is met een douchekop, wordt water van ca. 18 gr boven in de gaswasser gebracht. Dit water stroomt vervolgens door een honingraad structuur naar beneden waarbij er constante directe uitwisseling met de rookgassen van de WKK's. Het water wordt hierbij opgewarmd tot ca. 35 gr. Onderin de gaswasser valt dit opgewarmde water in een verzamelbak en wordt weggepompt. Via een warmtewisselaar wordt de terug gewonnen thermische energie dan in het verwarmingssysteem gebracht. Daarna wordt de temperatuur, met behulp van een warmtepomp, omhoog gebracht (geconcentreerd) van 35 graden naar 60 graden wat hoog genoeg is om het cv systeem in te gaan om de kassen te verwarmen. De warmtepomp maakt, aan zijn koelzijde, weer water met een temperatuur van ca. 18 graden dat weer als basis dient om de rookgassen uit te koelen in de gaswasser. Met dit systeem wordt een uitlaatgastemperatuur gerealiseerd van zo'n 20 graden Dit proces van warmteterugwinning zorgt daarmee voor een efficiëntieverbetering van ruim 10%.

Dit project is mede mogelijk gemaakt door de subsidie Marktintroductie energie-innovaties van het Ministerie van Economische Zaken, in het kader van het programma Kas als Energiebron; op weg naar een klimaatneutrale glastuinbouw in Nederland.
De MEI-subsidie ondersteunt dit project op weg naar klimaatneutrale glastuinbouw. De subsidieregeling voor Marktintroductie energie-innovaties (MEI) is onderdeel van het programma 'Kas als Energiebron'.


'Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland.'

Dit programma is opgezet door het ministerie van Economische Zaken en het bedrijfsleven. Doel is de duurzame concurrentiekracht van de glastuinbouw te versterken.


Sierteelt: Gerberakwekerij Zuijderwijk & Witzier

Aad Zuijderwijk is een echte pionier van energiebewust en –zuinig telen en een doorzetter puur sang, aldus de jury. Zuijderwijk was mede initiatiefnemer en deelnemer aan het energiecluster in Bergschenhoek. Hij had niet de ambitie om zijn bedrijf in omvang te laten groeien maar heeft bewust gekozen om te investeren in energiebesparende maatregelen. Hierbij was het bedrijf altijd een pionier en werkte nauwgezet samen met diverse onderzoekers. De opgedane kennis wordt met veel enthousiasme gedeeld. De jury was unaniem in haar beslissing om deze ondernemer uit te roepen als meest energieke teler in de categorie sierteelt.


Groeiende belangstelling voor Nieuwe Telen

lees meer op >> http://www.energiek2020.nu

 Gerberakwekerij Zuiderwijk en Witzier genomineerd.

Gerberakwekerij Zuiderwijk en Witzier is een van de genomineerde voor ranking the grower. Duurzaam ondernemen staat hoog in het vaandel. en op het gebied van "het nieuwe telen"in de gerbera is Zuiderwijk en Witzier één van de trekkers.

Stofbergen Plant Company weer in de prijzen

Nadat zij eerder de Glazen Tulp hadden gewonnen met de blad-vriesea mix viel Stofbergen Plant Company tijdens de laatste Aalsmeer Market weer in de prijzen. Bij de bloeiende planten haalden zij de eerste plaats met de Guzmania Hope, een rode guzmania met witte bloempunten. Niet gek tussen al het orchidëeen geweld.

Van Iperen maakt het bestellen van meststoffen wel erg gemakkelijk.

Voor een optimaal gewasresultaat zijn vloeibare meststoffen van doorslag­gevend belang. Goed voorraadbeheer is daarvoor noodzakelijk. Dat is echter niet altijd eenvoudig. Want de doorloopsnelheid van onze voorraden fluctueert. Met name in het voorjaar en de zomer kan het verbruik van onze meststoffen hard gaan.
Daarom maken de bedrijven van de cluster Bergschenhoek sinds een half jaar gebruik van het niveaumetingssysteem van Van Iperen.

Dit systeem geeft  altijd en direct inzicht in het niveau van de meststoffentanks. Op de site van Van Iperen kunnen we in een lijngrafiek  de historie, het verbruik en het minimumniveau. Komen onze meststoffen onder een vooraf vastgesteld niveau, dan wordt de bestelling via geautomatiseerde order besteld. Het is ook mogelijk om een lager ‘winter' niveau in te stellen. We hoeven ons dus geen zorgen meer te maken over het niveau van de voorraad.